Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Socialt hållbar ROT-renovering

Projektbeskrivning

Botkyrkabyggens lån gäller en investering i ROT-renoveringar av 380 bostäder i Fittja och Storvreten.

 

Botkyrkabyggen har ett väl utvecklat arbete med social hållbarhet och arbetar både efter en strategi för varsam och hållbar renovering samt trivsel hemma i miljonprogramsområden.

 

Vad gäller de investeringar som nu ska finansieras med Lån för Social Hållbarhet är målet främst ett ökat kvarboende för socioekonomiskt utsatta grupper samt ett ökat hyresgästinflytande.

 

Botkyrkabyggen har en omfattande social agenda som inkluderar såväl boendedialoger, trygghetsvandringar, trygghetsvärdar och trygghetssamverkan som satsningen Qvinna i Botkyrka och nolltolerans mot olovlig andrahandsuthyrning.

Låntagare: Botkyrkabyggen

Medlem: Botkyrka kommun

Investeringstyp: Fysisk investering med en därtill kopplad social insats

Fysisk investering: ROT-renovering

Social insats: Varsam och hållbar renovering, boendedialog, satsning på trivsel hemma m m

Sociala mål: Ökad upplevd trygghet, ökat kvarboende för socioekonomiskt utsatta grupper och ökad gemenskap i kvarteret

Lånebelopp: 100 miljoner kronor

Projektkategori: Boende och boendemiljöer

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt