Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Stor och långsiktig social satsning i Alby, Fittja och Norsborg

Projektbeskrivning

Botkyrkabyggens satsning kombinerar, i linje med upplägget för Lån för Social Hållbarhet, en bred fysisk investering med en systematisk social insats.

 

Den fysiska investeringen består i första hand av de nyinvesteringar i renovering/utveckling som planeras i Alby, Fittja och Norsborg för perioden 2023–2032 samt finansiering av det befintliga fastighetsbeståndet i dessa områden.

 

Flera av de områden där Botkyrkabyggen bedriver sin verksamhet tillhör enligt Boverkets Segregationsbarometer de mest socioekonomiskt utsatta i Sverige. Alby, Fittja som Norsborg finns även på Polisens lista över utsatta eller särskilt utsatta områden.

 

Den sociala insatsen utgörs av Botkyrkabyggens förvaltningsmodell för en hållbar affär, vilken kombinerar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Modellen inkluderar en strategi för hållbar och varsam renovering. Den går ut på att låta hyresgästerna bo kvar under upprustningen, att enbart renovera det som är nödvändigt, att återbruka material och inredning som fungerar bra, att involvera och engagera hyresgästerna, att upprusta till en standard som hyresgästerna är villiga att betala för samt att erbjuda tillval för de hyresgäster som vill det. Modellen omfattar även en aktiv boendedialog, trygghetscertifiering av samtliga fastigheter, brottsförebyggande samverkan och jämställdhetsinitiativet Qvinna i Botkyrka.

 

För både den fysiska investeringen och den sociala insatsen finns det tydliga mål och en plan för regelbunden utvärdering av resultat. Detta är ett grundläggande krav för Lån för Social Hållbarhet. Botkyrkabyggen kommer årligen att följa upp och rapportera på bland annat förändringar i trivsel och trygghet, hyresnivåer och hyresförhållanden, skolresultat samt reala fastighetsvärden.

Låntagare: Botkyrkabyggen

Medlem: Botkyrka kommun

Investeringstyp: Fysisk investering med en därtill kopplad social insats

Fysisk investering: Områdessatsning

Social insats: Botkyrkabyggens förvaltningsmodell för en hållbar affär, vilken kombinerar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Modellen inkluderar en strategi för hållbar och varsam renovering. Den omfattar även en aktiv boendedialog, trygghetscertifiering av samtliga fastigheter, brottsförebyggande samverkan och jämställdhetsinitiativet Qvinna i Botkyrka.

Sociala mål: Bland annat att värna en god boendemiljö, öka tryggheten och stärka jämställdheten i dessa områden

Lånebelopp: 3,8 miljarder kronor

Projektkategori: Boende och boendemiljöer

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt