Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Agnes Kulturhus – en mötesplats för kultur och lärande

Projektbeskrivning

Agnes Kulturhus är Gävles nya nav för kultur och lärande – en mötesplats där alla är välkomna. Gävle kommun var i behov av ett nytt bibliotek och en ny mötesplats. Fokus har varit att skapa en plats där barn och unga kan utforska och lära sig i en trygg och tillgänglig miljö. Agnes Kulturhus kommer att vara öppet för alla invånare och fyller en stödjande funktion för samhället.

 

Målet med det nya kulturhuset är att skapa en central och tillgänglig mötesplats för kultur och lärande. Det ska bli en välkomnande och inkluderande plats som lockar en bred målgrupp av besökare. Ett särskilt fokus har lagts på att skapa en inkluderande miljö för barn och unga. Särskilda metoder och åtgärder har använts som till exempel tjänstedesign, utökade dialoger och anlitandet av en specialist inom barnkulturdesign.

 

Agnes Kulturhus ersätter det tidigare stadsbiblioteket, där ett nytt stadsbibliotek utgör basen för denna mötesplats tillsammans med andra kulturverksamheter såsom konsthall och komplementär biograf. I kulturhuset ska alla kunna mötas, utvecklas och växa som människor utifrån sina individuella förutsättningar.

 

Gavlefastigheter Gävle kommun AB bygger Agnes Kulturhus på uppdrag av Gävle kommun. Verksamheterna som ska hålla till i huset, projektets arkitekter och Gavlefastigheter har tillsammans arbetat för att skapa en tillgänglig och inkluderande byggnad. Med höga mål för att skapa en trygg miljö både inomhus och utomhus har arbetet utgått från utökade tillgänglighetskrav och aktivt arbete med utformning som skapar en lättorienterad miljö som också inbjuder in till spontana möten.

 

Byggnationerna av Agnes Kulturhus pågår och byggnaden är planerad att stå klar hösten 2024.

Låntagare: Gavlefastigheter AB

Medlem: Gävle kommun

Investeringstyp: Fysisk investering med en därtill kopplad social insats

Fysisk investering: Kulturhus

Social insats: Ett nytt kulturhus för att skapa en offentlig mötesplats som tidigare saknats i kommunen.

Sociala mål: En inkluderande, trygg och offentlig mötesplats som ska nå ut till en bredare målgrupp.

Lånebelopp: 460 000 000

Projektkategori: Hälsa, idrott, utbildning och kultur

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt