Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Smedjebacken ökar återbruk och återvinning genom återvinningscentral

Projektbeskrivning

Smedjebacken strävar efter att öka återbruk samt återvinning och det finns ett mål om 65 procent återvinningsgrad som ska uppnås under avfallsplaneperioden.

CO2-utsläppet kommer totalt att minska med minst 60 549 kg/år till följd av minskade transporter från personbilar med 38 418 kg/år och från tunga transporter med 22 131 kg/år. Detta tack vare att återvinningscentralens nya placering ligger mycket närmare tätorten jämfört med den befintlig ÅVC.

På området kommer det även att byggas ett tankställe för HVO bränsle till i bolagets samtliga fordon som kan nyttja det.

I projekteringen ingår även att byta ut två befintliga oljepannor till lokal fjärrvärme. Dessutom finns det i projektet planer på att installera solenergi på befintlig byggnad. Storleken på anläggning beräknad till cirka 20 kWp och som då ger 23 000 kWh.

Låntagare: Barken vatten och återvinning AB

Medlem: Smedjebackens kommun

Investeringen avser: Återvinningscentral

Lånebelopp: 31 000 000 kr

Projektkategori: Avfallshantering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt