Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

VA-ledningar

Projektbeskrivning

Effektmålen för projekt Östra Länken handlar om att möjliggöra befolkningstillväxt, bidra till byggandet av attraktiv stadsbygd och värna om ekologiska-, sociala- och kulturella miljöer

Primärt är det hållbar vatten- och avloppsförsörjning som driver projektet där VA-systemet ska vara utformat för en ökad befolkning från 77 000 till 100 000 personer år 2050. Ledningarna kommer fungera med en befolkningsmängd om maximalt 130 000 personer.

Att arbeta fram en långsiktigt kostnadseffektiv VA-lösning och samtidigt skapa trygga och säkra mötesplatser i samspel mellan människa och miljö spelar en stor roll i projektarbetet. Infrastrukturprojekt motsvarar en investering på 1,5 miljarder kronor över en tidsperiod om drygt 10 år.

Låntagare: Luleå kommun

Medlem: Luleå kommun

Investeringen avser: VA-ledningar

Lånebelopp: 200 000 000 kr

Projektkategori: Vattenhantering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt