Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kustbevakningen

Projektbeskrivning

2016 stod den nya stationen för Kustbevakningen i Gävle klar. Stationen är placerad vid Gavleåns utlopp i havet, bara ett par kilometer från Gävle city. I byggnaden finns personalutrymmen, kontor och garage för Kustbevakningens personal. Stationen är certifierad med Miljöbyggnad 2.2 nivå Silver. Byggnaden har en låg energiprestanda och använder 100 % fossilfri el och fjärrvärme.
Byggherre för projektet var det kommunala fastighetsbolaget Gavlefastigheter.

Låntagare: Gävle kommun

Medlem: Gävle kommun

Investeringen avser: Ny kuststation

Lånebelopp: 14 000 000

Projektkategorier: Gröna byggnader, Energieffektivisering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt