Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Botkyrka, Huddinge och Salem får hållbara leveranser av fjärrvärme och fjärrkyla

Projektbeskrivning

Syftet är att kunna förse Botkyrka, Huddinge och Salems kommuner med långsiktigt hållbara leveranser av fjärrvärme och fjärrkyla i huvudsak baserat på förnyelsebara bränslen. Investeringen bidrar även till produktion av förnybar el. Installerad produktionseffekt är 1 025 MW fjärrvärme och 85 MW el. Årlig förväntad leverans av fjärrvärme är drygt 1 000 GWh till ca 50 000 hushåll samt till näringsidkare och offentliga verksamheter i kommunerna. Årlig elproduktion är 500-600 GWh. Produktionen baseras idag till mer än 94 % på förnybar energi. Användningen av fossila bränslen som eldningsolja och torv har under perioden 2008-2015 minskat från 19 % till 6 %. Fossil eldningsolja används idag enbart vid extrem kyla och haverier. Målet är att på sikt fasa ut torv. Utsläppen för 2014 av C02 är 40,2 g/kWh, kväveoxider 0,13 g/kWh och S02 0,03 g/kWh.

Låntagare: Huddinge kommun (46 %) och Botkyrka kommun (54 %)

Medlem: Huddinge och Botkyrka kommun

Investeringen avser: Fjärrvärme och -kyla

Lånebelopp: 1 250 000 000 kr

Projektkategori: Förnyelsebar energi

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt