Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Förtätningsprojekt Melonen 6 i Götene

Projektbeskrivning

Vårt bostadsområde har höga ambitioner vad gäller ekonomisk, social samt ekologisk hållbarhet. Det har därför utvecklats tillsammans med Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, vilket är ett helt unikt samarbete. Husen vi bygger saknar exempelvis helt cellplast i klimatskalet och uppfyller de högsta kraven för energieffektivitet, bland annat tack vare solceller. Såväl produktion som materialval har skett med fokus på låg klimatpåverkan genom fossilfria bränslen och ”grön betong”, som återanvänder gammalt byggmaterial.

 

Den nya utemiljö vi skapar kommer bli riktigt fin med anknytning till det lokala landskapet, med mycket grönska och ekosystemtjänster. Den ska ge plats för social samvaro, lek och kulturupplevelser för alla åldrar. Ett antal p-platser med möjlighet att ladda elbil (upp till 11 kW) kommer finnas tillgängliga att hyra på fastigheten. I och med byggprojektet planeras också ett hushållsnära återvinningssystem för de vanligaste förpackningarna samt returpapper för alla hyresgäster på Melonen 6.

Låntagare: GöteneBostäder

Medlem: Götene Kommun

Investeringen avser: Gröna byggnader och energieffektivisering

Lånebelopp: 82 000 000 SEK

Projektkategorier: Gröna byggnader, Energieffektivisering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt