Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Borås Stad vill bli en ledande miljökommun

Projektbeskrivning

Borås Stad vill bli en ledande miljökommun. I det arbetet ingår Borås Energi och Miljö AB:s uppförande av ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken. Genom en samlokalisering av dessa anläggningar uppstår synergier då mass- och energiflöden kan delas mellan enheterna. Investeringen innebär många miljövinster, bland annat högre resurseffektivitet, ökad produktion av förnybar el, färre transporter i centrum samt minskade utsläpp av kväve, fosfor och organiskt material till Viskan.

Låntagare: Borås stad

Medlem: Borås stad

Investeringen avser: Kraftvärme- och avloppsreningsverk

Lånebelopp: 2 500 000 000 kr

Projektkategori: Förnyelsebar energi

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt