Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ny skola byggd i korslimmat trä blir Grums största investering på 2000-talet

Projektbeskrivning

Nuvarande skolbyggnad är uttjänt och måste ersättas. Med den nya skolbyggnaden tas det höjd för att klara fler elever. Södra Skolan kommer ha kapacitet för fyra klasser i respektive årskurs, i nuläget är det bara plats för tre klasser per årskurs. 

Den uttjänta skolbyggnaden på 1 000 m² rivs och ersätts av den nya som är på 2 500 m². Projektet har haft miljöarbetet i främsta fokus för både byggnationen och inomhusmiljön för brukarna. För att minska klimatavtrycket har Grums kommun valt att bygga i trä med korslimmade väggelement och bjälklag. Detta reducerar koldioxidutsläppen kraftigt mot en traditionell betongkonstruktion. För att skapa en bra inomhusmiljö förses ventilationen med kyld tilluft. För att säkerställa god driftekonomi för byggnaden förses den med solpaneler med en årlig kapacitet på 40 000 kwh/år.

Låntagare: Grums kommun

Medlem: Grums kommun

Investeringen avser: Skola

Lånebelopp: 83 400 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt