Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ombyggnation

Projektbeskrivning

En omfattande ombyggnation av Ranliden i Falköpings kommun har skett, från ett äldreboende till kontorsbyggnad som möjliggör att en större del av Socialförvaltningen administrativa funktion nu är samlade under samma tak. Ombyggnationen skapar ett närmare samarbete och en större känsla av samhörighet i förvaltningen.

Projektet Ranliden bidrar med en ökad förnybar energiproduktion med el från solceller. För att fortsatt minska energiförbrukningen har ett utbyte av byggnadens fönster skett till energiglas (treglas isolering). Byggnaden har även utrustat med ett FTX-system för ventilation och tilläggsisolering av vindbjälklag har skett.

Byggnaden invigdes i december 2021.

Låntagare: Falköpings kommun

Medlem: Falköpings kommun

Investeringen avser: Gröna byggnader och energieffektivisering

Lånebelopp: 72 000 000 SEK

Projektkategorier: Gröna byggnader, Energieffektivisering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt