Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Fyrfackssystem blir klar förbättring för boende

Projektbeskrivning

Fyrfackssystemet innebär att villaägare och fritidshusägare kan sortera ut sitt avfall i två kärl på tomten istället för att behöva åka till en återvinningsstation. SSAM kommer införa detta insamlingssystem i alla sina fem kommuner Växjö, Älmhult, Tingsryd, Markaryd och Lessebo under 2019-2021. Det går redan att se en betydande minskning av avfallsmängderna i de kommuner där detta är infört.

Efter projektet väntas det brännbara restavfallet minska med 40 % samt mängden utsorterat matavfall förväntas öka. Totalt kommer ca 6000 ton matavfall att samlas in från hushållen i bolagets ägarkommuner. Utsorterat matavfall används för biogasproduktion. Matavfallet kommer bidra med 7200 MWH biogas per år, vilket motsvarar en minskning av CO2-utsläppen med 1800 ton/år.  Insamlingen kommer att utföras med hjälp av fordon som drivs med förnybara bränslen (HVO, biogas) som i fyra av fem kommuner ersätter diesel.

Låntagare: Södra Smålands Avfall och Miljö

Medlem: Växjö, Älmhult, Markaryd, Tingsryd och Lessebo kommun

Investeringen avser: Införande av nytt insamlingssystem

Lånebelopp: 112 000 000

Projektkategori: Avfallshantering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt