Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ny återvinningscentral i Lekeberg

Projektbeskrivning

Sydnärkes kommunalförbund bygger en ny återvinningscentral i Lekeberg. Syftet med den nya centralen är att kunna återbruka och återvinna mer material och att möjliggöra en bättre cirkulär ekonomi. I anslutning byggs en återbruksbutik under rampen med tillhörande kafé och fixarrum. Vi kommer att bygga en ändamålsenlig återvinningscentral, med återbruk och försäljning i samma anläggning. Vårt mål är att komma högre upp i avfallstrappan och minska den mängd resurser som inte kan återbrukas eller återvinnas i form av material eller energi. Vi planerar att införa byggretur, dvs. ta hand om byggmaterial för återbruk.

Avfall Sveriges vision är ”Det finns inga sopor”. Vår nya återvinningscentral är ett led i att uppnå den visionen.

Låntagare: Sydnärkes kommunalförbund

Medlem: Lekebergs kommun

Investeringen avser: Återvinningscentral

Lånebelopp: 34 000 000 SEK

Projektkategori: Avfallshantering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt