Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Rotrenovering S:t torgils väg 5-15

Projektbeskrivning

Rotrenovering av 92 lägenheter från åren 1964-1965. Detta projekt innebär en total rotrenovering där vi byter ut samtliga installationer, stammar och uppdaterar samtliga lägenheter med nya fönster, radiatorer installationer och ytskikt. Även innergårdarna får nya utemiljöer för att främja barnens utveckling och lek. Vid renoveringen har klimatskalet förbättrats genom installation av nya fönster och entrépartier, tilläggsisolering av ytterväggar där möjligt, tilläggsisolering av bjälklag vid kontakt med kallvind/uteluft. Utöver detta har även all installationsutrustning bytts ut för att effektivisera distributionen av energi i byggnaden. Ventilationssystemet har även detta bytts från självdrag till nya FTX-aggregat, detta har utöver insparad uppvärmningsenergi lett till att ventiler i fasad har tätats och lufttätheten hos byggnaden ökat markant. Solceller har installerats på taken av båda byggnaderna för att bidra med en förnybar flödande energikälla.

 

På bilden syns även våra nyproducerade lägenheter ovanpå de nyrenoverade äldre lägenheterna.

Låntagare: Kumla bostäder

Medlem: Kumla kommun

Investeringen avser: Rotrenovering

Lånebelopp: 155 000 000 SEK

Projektkategorier: Gröna byggnader, Energieffektivisering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt