Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Umeå ställer höga krav på kommunal nyproduktion

Projektbeskrivning

Umeå kommun har som mål att all kommunal nyproduktion byggd efter 2012 ska klara 65 kWh/m2 och år. En byggnad som ligger helt i linje med detta är Kuben – en ny byggnad med arbetsplatser och mötesrum på stadshusområdet i Umeå.

Kuben har större glasytor än vad som är brukligt när kommunen bygger, men förbrukar trots detta väldigt lite energi. Anledningen är bland annat ett energisnålt ventilationssystem som tar tillvara på värmeöverskott i form av verksamhetsenergi. Kuben är GreenBuilding-certifierad (ett certifieringssystem som kräver låg energianvändning) och använder 30–50 procent mindre energi jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets byggregler.

Investeringen avser förutom Kuben tre andra nya byggnader: en tillbyggnad på stadshusområdet, en tillbyggd bollhall vid Umeå energi arena samt vård- och omsorgsboendet Ersboda torg.

Låntagare: Umeå kommun

Medlem: Umeå kommun

Investeringen avser: Specialbyggnader Idrott/vård/förvaltningsbyggnader

Lånebelopp: 268 000 000

Projektkategori: Gröna byggnader

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt