Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Hållbar utbyggnad av vatten och avlopp i Piteå kommun

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att bygga ut ledningsnätet för vatten och spillvatten för att nyansluta cirka 200 befintliga fastigheter på Nötön och Renön i Piteå. Haraholmsfjärden utanför Renön uppnår idag inte god kemisk status enligt VISS där en påverkanskälla är enskilda avlopp. Vissa områden har idag också svårt att hitta ett bra enskilt dricksvatten som inte kräver större reningsinsatser.

Låntagare: Piteå Renhållning och vatten AB

Medlem: Piteå kommun

Investeringen avser: Utbyggnad av vatten och avlopp

Lånebelopp: 36 000 000 kr

Projektkategori: Vattenhantering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt