Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Sammanbyggda fjärrvärmesystem utökar spillvärmeleveranserna

Projektbeskrivning

Köpings kommun har förvärvat Arboga kommuns energibolag, Arboga Energi AB. Tanken med detta är att bygga samman de olika fjärrvärmesystemen för att kunna utöka spillvärmeleveranserna. Yara har beslutat om att uppföra en ny fabrik för produktion av tekniskt nitrat. Denna produktion har även en restvärme som kan användas för fjärrvärmen. Sammankoppling kommer att möjliggöra användandet av ytterligare spillvärme från Industrin i Köping. På lång sikt beräknas förbränningen i Arboga kunna ersättas med upp till 75 procent med spillvärme.

Låntagare: Köpings kommun

Medlem: Köpings kommun

Investeringen avser: Transiteringsledning

Lånebelopp: 100 000 000 kr

Projektkategori: Energieffektivisering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt