Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Matavfall blir till fordonsbränsle i Gävle

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att producera biogas från i huvudsak matavfall som uppgraderades till fordonsbränsle. Totalt kommer anläggningen kunna producera runt 25 GWh och därmed minska utsläpp med över 6 000 ton koldioxidekvivalenter. Bolaget kommer även att producera ett biogödsel som ersätter fossilt gödningsmedel i jordbruket.

Låntagare: Gävle kommun

Medlem: Gävle kommun

Investeringen avser: Biogasproduktion

Lånebelopp: 120 000 000 kr

Projektkategori: Förnyelsebar energi

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt