Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ny stadsdel i Hudiksvall

Projektbeskrivning

En ny stadsdel växer fram på Kattvikskajen i Hudiksvall med bästa havsläge. Fastighets AB Glysis bygger en kombinerad fastighet med kontor (5 700 m2) och parkeringsgarage med 300 platser, varav 20% (60 platser), kommer vara laddningsställen för elbilar. Stommen till kontorsfastigheten är byggd i huvudsak av trä. Betongen både i bottenplanet av kontorshuset och i P-huset är klimatklassad betong. För att minska belastningen på dagvattensystemet planteras Sedun. På parkeringsgaragets tak kommer även solpaneler med en effekt om 59kW att installeras.

Sammantaget kommer dessa klimatsmarta energiinvesteringar avsevärt minskat energibehovet. Genom att välja material utifrån miljöklassning minimeras de negativa miljöeffekterna ytterligare. Byggnaden med solpaneler och det gröna taket beräknas vara inflyttningsklart i mars 2023.

 

Låntagare: Fastighets AB Glysis

Medlem: Hudiksvalls kommun

Investeringen avser: Förnybar Energi

Lånebelopp: 275 000 000 SEK

Projektkategori: Förnyelsebar energi

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt