Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Tallbackens skola

Projektbeskrivning

Tallbackens skola belägen i Strömsbro i Gävle har uppförts i tre etapper under åren 2012–2022. Skolan är naturskönt belägen med skogen in på knuten. På skolan finns elever från förskoleklass till årskurs 6, fritidsverksamhet och fritidsklubb. Etapp tre som har byggts 2021 – 2022 har beviljats grönt lån. Denna skolbyggnad är i två plan om drygt 3 000 kvm. I lokalerna finns plats för klassrum och grupprum för mellanstadiet samt lektionssalar för sy- och träslöjd, skolbibliotek och personalrum. I en del av byggnaden finns lokaler för anpassad grundskola. Byggnaden är certifierad med Miljöbyggnad 3.1 nivå Silver. Byggnaden använder 100 % fossilfri el och fjärrvärme.
Byggherre för projektet var det kommunala fastighetsbolaget Gavlefastigheter.

Låntagare: Gävle kommun

Medlem: Gävle kommun

Investeringen avser: Ny skola

Lånebelopp: 72 000 000

Projektkategorier: Gröna byggnader, Energieffektivisering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt