Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Falköpings största investering är modern och energieffektiv

Projektbeskrivning

Vid Fåraberget i Falköping växer en av kommunens största investeringar fram – Tåstorps Demensboende. Det är en modern, energieffektiv byggnad på 9 000 kvm. Den 2 november 2017 togs det första spadtaget och i november 2019 är det färdigbyggt. Det kommer finnas 70 boendeplatser för demensvård, 10 platser för korttidsvistelse, avlösning i hemmet, växelvård och dagverksamhet. Vidare kommer det finns tillagningskök, gemensamhetsutrymmen och trädgårdar. Investeringen beräknas uppgå till totalt 210 mnkr och 175 mnkr av detta finansieras med Gröna lån.

Låntagare: Falköpings kommun

Medlem: Falköpings kommun

Investeringen avser: Demensboende

Lånebelopp: 175 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt