Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Stigslunds skola

Projektbeskrivning

Stigslunds skola strax norr om Gävle centrum har fått en ny byggnad på befintlig skolgård. På skolan går cirka 570 elever från förskoleklass till årskurs 9. Den nya byggnaden är byggd i tre plan varav nedersta planet är ett suterrängplan. I den nya byggnaden finns bland annat trä- och syslöjd samt idrottshall. Byggnaden är certifierad med Miljöbyggnad 2.2 nivå Silver. Byggnaden har en låg energiprestanda och använder 100 % fossilfri el och fjärrvärme. Byggherre för projektet var det kommunala fastighetsbolaget Gavlefastigheter.

Låntagare: Gävle kommun

Medlem: Gävle kommun

Investeringen avser: Tillbyggnad, Stigslunds skola

Lånebelopp: 115 000 000

Projektkategorier: Gröna byggnader, Energieffektivisering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt