Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Skola i Miljöbyggnad nivå GULD blir studieplats för tusen elever

Projektbeskrivning

Pär Lagerkvists skola är utifrån projekteringsunderlaget certifierad enligt Miljöbyggnad, nivå GULD. Skolan är Vöfabs största byggnation hittills och blev inflyttningsklar till höstterminens start 2017. Den kan ta emot cirka 1 000 elever. Målet för byggnationen har varit att skapa en så optimal studiemiljö som möjligt bland annat genom att lokalerna är särskilt ljudanpassade, byggda efter en högre ljudnorm än vad som är vanligt. Stommarna i förskoledelen och skolans sporthall är i trä, och därmed klarar byggnaden Växjö kommuns mål, som innebär att 25 % av stommen är i trä.

Låntagare: Växjö Kommunföretag AB

Medlem: Växjö kommun

Investeringen avser: Skola

Lånebelopp: 310 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt