Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Trönninge skola

Projektbeskrivning

Trönninge skola är organiserad som en F-9 skola. På Trönninge skola ska forskning och beprövad erfarenhet genomsyra arbetet. I projektet Trönninge skola har det arbetats fram flera konkreta åtgärder i enlighet med kraven för Miljöbyggnad Guld.

 

Varbergs kommun har tagit fram hållbarhetsmål som inriktar sig mot livskraftiga ekosystem; hållbar resursanvändning och ett välmående samhälle. Trönninge skola är byggd enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad (nivå Guld, version 2.2) som administreras och utvecklas av Sweden Green Building Council (SGBC). Det betyder att skolan håller en hög miljömässig standard som vid uppförandet låg långt över lagstadgade krav. Miljöbyggnad (version 2.2) fokuserade på tre huvudområden: energi, inomhusmiljö och materialval med 16 tillhörande indikatorer. Alla indikatorer för nyproduktion i manualen för Miljöbyggnad 2.2 har granskats och uppfyller antingen brons, silver eller guld – med det samlade betyget Guld.

Låntagare: Varbergs kommun

Medlem: Varbergs kommun

Investeringen avser: Ny skola

Lånebelopp: 250 876 000

Projektkategorier: Gröna byggnader, Energieffektivisering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt